DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Trần Minh Trung

Tiền Giang

4

38

Hoàng Văn Đông

TP HCM

1

39

Võ Quang Khiêm

Kiên Giang

0

40

Nguyễn Khuông Khá

Quảng Ninh

2

41

Liên Khoa Nhân

Kiên Giang

0

42

Nguyễn Đình Quang

TP HCM

0

43

Đỗ Anh Vũ

Quảng Nam

10

44

Nguyễn Mạnh Quang

Hà Nội

7

45

Bạch Thành Đồng

Hà Nội

0

46

Nguyễn Quốc Hoàng

Hà Tĩnh

0

47

Giang Sơn Đông

Hải Phòng

10

48

Đỗ Tuấn Ngọc

Khánh Hòa

10

49

Nguyễn Văn Hậu

Quảng Ninh

1

50

Lê Thành Linh

Bình Thuận

0

51

Nguyễn Dương Hải

Đồng Tháp

8

52

Nguyễn Hoàng Thu Ngân

Khánh Hòa

1

53

Phạm Đức Minh

An Giang

10

54

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

0

55

Trần Thu Hiền

Tuyên Quang

8

56

Trần Thu Hiền

Tuyên Quang

3

57

Vũ Minh Đức

Hà Nội

7

58

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

10

59

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

6

60

Vũ Văn Hưởng

Hải Phòng

10

61

Nguyễn Văn Dương

Kiên Giang

3

62

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

10

63

Đồng Văn Giới

TP HCM

9

64

Nguyễn Thanh Hải

Hà Nội

10

65

Mai Quang Hiển

Đà Nẵng

1

66

Lê Hữu Thiết

Đồng Nai

10

67

Hà Quốc Thái

Tiền Giang

6

68

Nguyễn Đức Tuệ

Yên Bái

3

69

Nguyễn Đăng Khoa

Hà Nội

9

70

Nguyễn Nhân Mùi

Đà Nẵng

5

71

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

10

72

Phùng Trọng Tuệ

Hải Dương

0