DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

10

218

Dương Hoàng Hạnh

Long An

10

219

Trần Giang Nam

Hà Tĩnh

7

220

Phạm Gia Chiến

Lào Cai

8

221

Nguyễn Phú Nhuận

Trà Vinh

1

222

Nguyễn Trọng Đợi

Bình Định

2

223

Lê Xuân Chiến

Đắk Lắk

0

224

Nguyễn Thành Nhân

Hà Nội

3

225

Đỗ Hoài Thanh

An Giang

2

226

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

10

227

Huỳnh Lãnh

Kiên Giang

10

228

Mã Hồng Phúc

TP HCM

10

229

Nguyễn Đức Lê Hoàng

Thừa Thiên Huế

1

230

Nguyễn Văn Hân

Thái Bình

0

231

Đàm Công Bắc

Bắc Ninh

1

232

Nguyen Danh Quang

TP HCM

1

233

Vu Hong Quanng

Lâm Đồng

1

234

Hoàng Bích Nhung

TP HCM

10

235

Trần Nguyên Vũ

Ninh Thuận

9

236

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

10

237

Nguyen Xuan Huong

Tiền Giang

8

238

Nguyễn Quang Khởi

Hà Nội

3

239

Trần Văn Đoàn

Hà Nam

1

240

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

10

241

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

10

242

Trần Văn Túy

Bình Thuận

10

243

Vũ Thành Chung

Hà Nội

10

244

Nguyễn Trọng Tùng

Hà Nội

3

245

Đinh Ngọc Hưng

Quảng Ninh

10

246

Nguyễn Vĩnh Phan

Đà Nẵng

2

247

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

10

248

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

10

249

Vũ Thanh

Bạc Liêu

10

250

Nguyễn Hoài Sơn

Hải Phòng

10

251

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

11

252

Trần Văn Tác

Thái Nguyên

0